Ett rum mellan rötter och vingar att mellan-landa i för att få lov andas ut och andas in i.Klicka på länken här så anmäler du dig till veckobrevet. Veckobrevet hjälper dig att stanna upp och fångas av tankar som kan vara nya, annorlunda och som ger dig ett perspektiv du inte tidigare haft. Anmäl dig med hjälp av länken ovan. Om du tror att det finns andra som skulle ha glädje av veckobrevet står det dig fritt att sända det vidare till andra.Här nedan kan du läsa det senaste i raden av veckobrev:


Om Mellanrummet