Veckobrev 171231 "Ett betydande nytt år..."inte utan betydelse
Veckobrev 171231 ”Ett betydande nytt År…”
Reflekterande veckobrevläsare!
Enligt språkrådet är några av årets nyord ”alternativa fakta”, ”fejkade nyheter” och ”postfaktisk” som gemensamt bär på den dova känslan av att vi håller på att tappa en seriös betydelse i vår kommunikation. Som gammal ord-brukare känner jag iskalla kårar i ryggraden.
Visserligen är det sant att ”mellan raderna står allt skrivet och i tystnaden finns alla orden” men det betyder bara att det är ännu viktigare vilka ord vi väljer när vi bryter tystnaden och vilket innehåll vi ger dem, annars tar till sist alla goda samtal slut och kvar blir endast det förutsägbara kallpratet och meningslösa käbblet. Vårt livs handlingar är för våra ord vad resonanslådan är för en akustisk gitarr, nämligen förutsättningen för att orden/tonerna som frambringas skall kunna vibrera iväg genom luften och bli mottagna av lyssnaren.
Fick mig tillsänt av en god vän ”Nytårstanke” av Piet Hein som tog tag i mig. Jag väljer att förmedla vidare:
”Jeg ønsker for det nye år,
at alle ord tilbagefår
den uforvexelige klang,
de åbenbart har haft engang.
Så fred blir fred, og ven blir ven,
og tillid tryg engang igen,
og alle ord hvergang de lyder
betyder just hvad de betyder.”
Jag har ofta haft förmånen att få avsluta gudstjänsten med den gamla aronitiska välsignelsen. Att välsigna betyder att ”tänka goda tankar om”, ”önska välgång över”. Välsignelsens källa är Gud- men välsignelsen förmedlas genom en människa. Att ”signa” är ett gammalsvenskt uttryck för att ”helga” vilket står för att "avskilja för speciellt ändamål". När vi i ord eller handling väl-signar varandra så berättar vi för varandra att vi är ”ut-märkta för att vara de speciella personligheter vi är”. Tänk att du och jag får förmedla de goda betydelsefulla ordens innehåll till varandra och vara till välsignelse under det nya året, inte enbart i slutet av en gudstjänst utan överallt, alla dagar.
Tag så emot Herrens välsignelse, idag- och varje ny dag:
”Herren välsignar dig och beskyddar dig.
Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visar dig nåd.
Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred.
I Guds, Faderns, Sonens och den Helige Andes namn. Amen”

 

Veckobrev 171222 "Julevangeliet 3.0"


"Vid
den tiden utfärdade Europeiska Unionen en förordning om att alla invånare i de 27 medlems-länderna skulle registreras. Estland var då ordförandeland och Stefan Löfven statsminister i Sverige.
Alla for då var och en till sin födelsestad och Josef  Davidsson, som var född på Råå men hade flyttat till Värmland fick ta sig till Helsingborg för att bli registrerad, tillsammans med sin sambo Maria som väntade barn.
När de efter den långa tågresan, försenad på grund av spår- och signalfel, väl var framme vid Knutpunkten i Helsingborg, började födslovärkarna. På grund av ombyggnad och för få och utarbetade barnmorskor kunde inte lasarettet ta emot flera graviditeter utan hänvisade dem till Halmstad BB.
Men då tiden var inne, tvingades Maria föda sitt förstfödda barn i ett parkeringshus utanför sjukhuset dit en vänlig Securitasvakt förde dem.  Där bland några övergivna bilar –överlappade med parkeringsböter - lindade hon honom i några Metro och lade honom i en kundvagn. Några hemlösa, som vaknat upp i den kalla natten såg förvånat vad som hände och försåg blixtsnabbt barnet och modern med sina slitna filtar.
Samtidigt som detta hände befann sig en grupp tidningsbärare vid sin lastbrygga för att hämta tidningarna som skulle distribueras denna tidiga morgon. Plötsligt stod en ängel framför dem och ett himmelskt ljus lyste omkring dem. De blev mycket rädda. Men ängeln sade: ”Var inte rädda! Ni ska nu få höra den bästa nyheten ni någonsin fått att bära ut. I denna natt har Frälsaren fötts åt er, honom som ni längtat efter, han är en gåva till alla människor. Och för att ni skall veta att jag talar sanning så skynda er att köra iväg till parkeringshuset vid lasarettet, där skall ni finna ett nyfött barn som ligger nedbäddat i en kundvagn.” Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk kör som sjöng Ära vare Gud i Höjden och Fred på jorden, bland människor ett välbehag.”
När änglarna hade försvunnit tog det en stund för tidningsbuden att hämta sig. Några trodde att de hade sett i syne, men de körde i alla fall iväg till parkeringshuset där de mycket riktigt fann det nyfödda barnet sovande i en kundvagn. De slog av motorerna för att inte den lille skulle andas in avgaser, knäböjde andaktsfullt på den svarta asfalten och berättade lågmält för föräldrarna vad de hade sett och hört. Maria gömde och begrundade detta i sitt hjärta.


Reflekterande veckobrevsläsare!

Veckobev 171217 "Lysande..."Reflekterande veckobrevläsare!


Det är advent och vi tänder tre ljus.
Julsånger i oktober, semlor till jul. Vi odlar en livsstil som inte orkar vänta utan som vill ha allt genast, helst ännu tidigare. Det kallas ”omedelbar behovstillfredsställelse” vilket är signifikativt för bebisar men har blivit något som i stort sett gäller för alla ålderskategorier.
Johannes döparen, kyrkoårets gäst i tredje advent, är den udda asketen som går sin egen väg. Annorlundaskapet består i beslutet att avstå från popularitet genom att inte sätta sig själv i centrum, vilket skapar ett sätt att leva som spränger egoismens gränser och öppnar upp för Guds gränslösa rike.
Adventet skapades som en fasteperiod i likhet med påskfastan för att förbereda firandet av Jesu ankomst som ett barn till vår jord. Fastan skapar ett rum i tiden som ger möjlighet för reflektion, stillhet, bön och meditation för att kunna utvärdera vad som är viktigt och värdefullast i livet. Att avstå från något frivilligt vilar på en inre längtan att skapa andliga mellanrum vilka fungerar som gudomliga andningspauser in i vardagens syrefattiga aktivitetsrum.
Mer än någonsin behöver vi fira Jesu ankomst till vår jord genom att följa hans spår i ljuset av hans utgivande pilgrimsliv. På så sätt kan tiden både före och under jul bli ett hjälpmedel att inte fastna i inkrökthetens begär utan istället söka att förkroppsliga julens budskap hela året

Veckobrev 171217 ”Lysande…”

4d792a1f-83c7-4882-b9ac-236b0aa63f43

Veckobrev 171203 "TilliT"

Veckobrev  171203  ”TilliT”
Reflekterande veckobrevläsare!
Det är advent och vi tänder ett ljus!
En god vän från tolvstegsgemenskapen ringde mig i veckan och berättade glädjefylld hur förändrat livet har blivit. Livet var förut ett ständigt jagande och trots nådda mål en gapande tomhet. Nu kommer det ena händelsen efter det andra i rätt tid på rätt sätt utan ansträngning och lämnar efter sig en djup känsla av tillfredsställelse och tillit. Beslutet att äntligen överlämna sin vilja till Gud var den avgörande skillnaden.
I samtalet påminde vi varandra om berättelsen med mannen som var så imponerad av de två trapetskillarna som med sådan elegans genomförde sin luftakrobatik kväll efter kväll.
”Hur gör du” frågade han den ene av männen, som med ett leende svarade att ”jag gör ingenting, det är han som tar emot mig som gör allt, det är hela hemligheten…”
”Advent” betyder “ankomst”.
Advent berättar för oss om en Gud som själv har sänkt sig ner i den himmelska trapetsen till vår jord, för att ta emot oss när vi tillitsfullt och med utsträckta händer faller genom tillvaron.
Kanske beskrivs det bäst genom adventspsalmen nummer 108, vers fem:
”Han kommer till sörjande hjärtan,
och livet får annan gestalt.
Han kommer i makt att regera,
tills Gud uti alla blir allt.
Var glad, var glad,
var glad i din Herre och Gud.
Var glad, var glad
och hylla din konung och Gud.”
Ett gott nytt kyrkoår från “all of me to all of You”!

okänt

Veckobrev 171126 "Varde ljus..."

Veckobrev  171126  ”Varde ljus…”
Reflekterande veckobrevläsare!
#metoo, #tystnadtagning, #deadline, #timeout... Hashtaggarnas tsunamivåg dränker oss just nu med skildringar som med några få undantag handlar om att kvinnor, vilka på olika sätt varit i beroendeställning av män i maktposition, blivit utsatta för sexuella trakasserier/ övergrepp i ord och/eller handling och tvingats tiga eller inte blivit lyssnade till. Varje trakasserad person blir ett offer som binds fast vid skampålen, och för var gång integriteten överträds sjunker den egna självkänslan. När så personen vågar berätta sin berättelse och blir lyssnad till, hamnar offret i ögonhöjd med förövaren och skammen kan släppa sitt grepp och hamna där den skall hamna - hos förövaren!
Samtidigt som jag förstår känslosvallet hos den enskilde som plötsligt känner samhörigheten med dem som varit med om liknande kränkningar, blir jag dock orolig över den hätskhet som väller fram i mediala domstolar där vi alla inbjudes att vara åklagare och domar fälls på ett ögonblick. Vi går från ett ”jag och dom” till ett ”dom och vi” som jag inte tror befrämjar den längtan av ömsesidig respekt som vi längtar till. Alla lever vi i våra egna bräckliga glashus och bör vara försiktiga i hanteringen av stenar mot andras plötsligt transparenta glasburar, där de befinns mer eller mindre utan kläder.
Ingen av oss är hel som människa. Vid djupare samtal så visar det sig inte så sällan att i förövaren döljer sig också ett offer, som aldrig fick eller vågade komma till tals. När självbilden skadats skapas sjuka monster i personens inre pseudovärldar som en kompensation för den saknade självkänslan, vilken påhejad av vårt samhälles individualistiskt accelererande centrifugalkraft kastar människor ut i ett etiskt/moraliskt bottenlöst gungfly. Förövaren ser inte på sin omgivning som med-människor utan som objekt och medel för att kunna tillfredsställa sitt missbruk av själviska begär. Tragiska erfarenheter skapar bedrövliga händelser som i sin tur föder sorgliga upplevelser. Låt oss från alla möjliga håll söka sätta stopp och finna den moraliska centripetalkraft som håller oss gemensamt kvar på den framkomliga pilgrimsvägen.
Under samtal med människor som lever i destruktiva livsmönster har jag insett att när någon tar ett återfall eller begår kriminella handlingar, så har nedbrytande tankar och giftiga känslor odlats och därigenom förberett personen för att med så lite motstånd som möjligt kunna falla för frestelsen när den dyker upp.
Jag kommer från en retreatvecka på Kumlaanstaltens kloster där vi låter Ignatius av Loyolas ”Andliga övningar” komma till tals. Han skriver att lösningen på återkommande problematik i våra liv är ”att arbeta med andliga övningar för att övervinna sig själv och ordna sitt liv utan att låta sig styras av någon enda oordnad böjelse”. Smaka på den meningen en stund och inse att här finns vandringen för oss alla till ett liv i respektfull frihet. I varje människa finns den moraliska möjligheter att stå emot frestelsen och mogna och vara stolt över sitt liv.
Ingen människa får eller kan göra som han/hon vill med en annan människa, det blir en förljugen frigjordhet som fångar personen i ett nedbrytande slaveri och ödelägger omgivningen. Varje människa har ett ansvar för sina handlingar. En ekvation att hålla i minnet är att ”Frihet multiplicerat med Ansvar blir vår Livsstil”, eftersom vi inte kan ha större frihet än att vi tar ansvar för våra handlingars konsekvenser. Tror vi att vi har full frihet och saknar ansvar så blir resultatet "noll". Fyll i dina koefficienter så får du se var du befinner dig.
*Till dig som blivit utsatt för sexuella trakasserier och övergrepp: Stanna upp, se ditt ovärderliga värde, säg ifrån, försvara aldrig förövaren, berätta, var stolt för den du är. Innerst inne vet du hur du skulle velat hantera och hur du vill hantera din situation. Gör så i din takt så att du så småningom återfår din värdighet och frihet som människa.
* Till dig som utnyttjar din maktposition för att hantera människor som ting: Hejda dig, ta ditt ansvar, kliv fram ur mörkret, utsätt dig för sanningens ljus, låt det få göra ont, inse din skuld, sluta skylla ifrån dig, ta ditt straff, ta emot hjälp, gör bättring och bearbeta ditt liv så du får tillbaka din värdighet och ansvarighet som människa.
*Till dig som befinner dig mitt i mellan: Observera dig själv och din omgivning, var lyhörd, avbryt kränkande elakheter, tala klartext och handla kärleksfullt så att människor kan finna en miljö där de får återse sig själva, kunna acceptera, bearbeta och försonas med det som skett och så småningom bli trygga i sin självkänsla.
Det är domssöndag på söndag. Låt domen få gå över mitt och ditt liv så att vi kan gå in i adventets nya kyrkoår med renade hjärtan. Jag önskar att speciellt vi män reser oss upp och vågar omfamna det avgrundsvrål som svämmar över alla bräddar för att med rena tankar, ord och känslor respektera varje kvinna som helig och därmed oantastlig!
Hur vet man då att man har ett rent hjärta? ”När man inte betraktar någon annan människa som oren eller besudlad” sade Isak Syriern, ökenfader från 300-talet.

okänt