Veckobrev 171231 "Ett betydande nytt år..."inte utan betydelse
Veckobrev 171231 ”Ett betydande nytt År…”
Reflekterande veckobrevläsare!
Enligt språkrådet är några av årets nyord ”alternativa fakta”, ”fejkade nyheter” och ”postfaktisk” som gemensamt bär på den dova känslan av att vi håller på att tappa en seriös betydelse i vår kommunikation. Som gammal ord-brukare känner jag iskalla kårar i ryggraden.
Visserligen är det sant att ”mellan raderna står allt skrivet och i tystnaden finns alla orden” men det betyder bara att det är ännu viktigare vilka ord vi väljer när vi bryter tystnaden och vilket innehåll vi ger dem, annars tar till sist alla goda samtal slut och kvar blir endast det förutsägbara kallpratet och meningslösa käbblet. Vårt livs handlingar är för våra ord vad resonanslådan är för en akustisk gitarr, nämligen förutsättningen för att orden/tonerna som frambringas skall kunna vibrera iväg genom luften och bli mottagna av lyssnaren.
Fick mig tillsänt av en god vän ”Nytårstanke” av Piet Hein som tog tag i mig. Jag väljer att förmedla vidare:
”Jeg ønsker for det nye år,
at alle ord tilbagefår
den uforvexelige klang,
de åbenbart har haft engang.
Så fred blir fred, og ven blir ven,
og tillid tryg engang igen,
og alle ord hvergang de lyder
betyder just hvad de betyder.”
Jag har ofta haft förmånen att få avsluta gudstjänsten med den gamla aronitiska välsignelsen. Att välsigna betyder att ”tänka goda tankar om”, ”önska välgång över”. Välsignelsens källa är Gud- men välsignelsen förmedlas genom en människa. Att ”signa” är ett gammalsvenskt uttryck för att ”helga” vilket står för att "avskilja för speciellt ändamål". När vi i ord eller handling väl-signar varandra så berättar vi för varandra att vi är ”ut-märkta för att vara de speciella personligheter vi är”. Tänk att du och jag får förmedla de goda betydelsefulla ordens innehåll till varandra och vara till välsignelse under det nya året, inte enbart i slutet av en gudstjänst utan överallt, alla dagar.
Tag så emot Herrens välsignelse, idag- och varje ny dag:
”Herren välsignar dig och beskyddar dig.
Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visar dig nåd.
Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred.
I Guds, Faderns, Sonens och den Helige Andes namn. Amen”