Veckobrev 181019 "Cell-synt"

Pasted Graphic 11

Vårt samhälle pendlar mellan enfald och mångfald och själva lever vi i ett mänskligt spänningsfält mellan att inte vilja höras och synas eller att tryggt våga bejaka vår ”cell-synt cell-samma” originalitet. I denna osäkerhet är det svårt att veta hur vi bemöter varandra.
”Här behandlar vi alla lika” är ett uttryck som kan låta jämlikt och praktiskt men hur skall detta kunna fungera för var och en av oss som innehåller cirka 100 biljoner cellers originella DNA-kod. Om vi skulle behandla alla människor likadant blir resultatet garanterat tvärtemot avsikten och enbart en mycket liten ensam elit skulle eventuellt kunna känna sig hemmastadd. På internet kan ibland ”Är du en robot?” dyka upp. Det är en fråga som dagligen ställs till oss alla i mötet med varandra. Mer än någonsin behöver vi vara medmänniskor som behandlar alla människor olika, just därför att vi alla är olika. Välkommen att reflektera tillsammans med Helge From kring detta tema under 2019 genom att beställa almanackan som kostar 100 kr plus porto hos "lennarth@mellan-rummet.com"
 
Reflekterande veckobrevläsare!